7. klassetrin: Hvem bestemmer dine valg?

Eleverne lærer at identificere mekanismer, der har betydning for deres egne og andres valg i dagligdagen. Eleverne får redskaber til at træffe beslutninger om rygning ved at arbejde med bl.a. pres, flertalsmisforståelser og risikovillighed. Temaet giver et indblik i ydre faktorer, som fx reklamer og lovgivning, der kan påvirke unge. Eleverne vil også kunne beskrive rygningens betydning for krop, sundhed og kondition samt vurdere, om dette kan have betydning for, om man prøver at ryge.

Temapakken er især relevant for fagene: dansk, matematik, samfundsfag og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF).

Til temapakken knytter der sig en række øvelser. Til hver øvelse knytter der sig et lærer- og elevark. I lærerarkene er der forslag til læringsmål på klasseniveau, tegn på læring med forskellige faglige niveauer, samt forslag til evaluering og opfølgning. På elevarkene er der tydelige læringsmål og beskrivelse af opgaven.

Øvelserne kan hentes særskilt i skemaet eller samlet i et dokument her: 

Samlet temapakke "Hvem bestemmer dine valg?"

Hjemmesiden Gå op i Røg kan anvendes i forbindelse med øvelserne, men den kan også bidrage til faglig fordybelse i emnet. Bag døren ”Hvem bestemmer dine valg?” findes følgende temaer:

  • Hvorfor gør vi, som vi gør?
  • Reklamer, medier og lovgivning
  • Din krop, dit valg?Øvelsesoversigt: Hvem bestemmer dine valg?

Fag

Øvelse

Tid (1 lek = 45 min)

Læringsmål

Dansk

5

Eleverne lærer at gennemføre et interview. Eleverne lærer derudover at vælge en metode til at præsentere deres interview – fx en videooptagelse eller en avisartikel.

Dansk

4

Eleverne lærer at identificere reklamer for cigaretter og kunne forklare, hvordan tobaksreklamer har haft betydning for befolkningens rygning gennem tiden. Eleverne lærer at udarbejde en reklameanalyse af en reklame relateret til rygning.

Dansk

1

Eleverne lærer, at personer på film og TV kan påvirke elevernes egen adfærd i forhold til rygning. Derudover lærer de, hvordan rygning påvirker en skuespillers fremstilling på film og TV.

Matematik

2

Eleverne lærer at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse om, hvor mange unge, der ryger. De lærer også at søge information gennem statistikker på nettet, der giver eleverne viden om, hvor mange unge, der ryger på landsplan. De lærer derudover at analysere og præsentere data grafisk.

SSF

1

Eleverne lærer at forstå og forklare begrebet flertalsmisforståelser. De får samtidig viden omkring unges rygevaner i Danmark.

SSF

1

Eleverne lærer hvilke myter om snus der er sande og falske.

SSF

3

Eleverne lærer at forberede og opføre et rollespil, hvor forskellige strategier til at sige ”nej” til rygning demonstreres.

SSF

2

Eleverne lærer, hvordan vores adfærd og rygning kan påvirke helbredet. Efter forløbet kan de med egne ord forklare, hvorfor mange unge har en risikoadfærd, der er uhensigtsmæssig for helbredet.

SSF

 3

Eleverne lærer, hvordan rygning påvirker helbredet allerede kort tid efter, man er begyndt at ryge. De lærer også at skelne mellem de kortsigtede og langsigtede konsekvenser ved rygning.

Samfundsfag

2

Eleverne lærer at formulere rygeregler for skolen, som overholder den nationale lovgivning (loven om røgfri miljøer). De lærer i den forbindelse at redegøre for, hvilke rygeregler der gælder nu, og hvem der er med til at bestemme dem.

Samfundsfag

2

Eleverne lærer den danske rygelov at kende og kan forklare, hvorfor den findes. De lærer at argumentere for deres egne holdninger til rygeloven.

Tværfagligt

4 + fernisering

Eleverne lærer at identificere fællesskaber og kan med egne ord beskrive, hvilken betydning fællesskaber kan have for vores handlinger, herunder handlinger relateret til rygning og tobak. Eleverne får derudover kendskab til dansk lovgivning og skal udlede og diskutere politiske beslutningers betydning for folkesundheden. Eleverne lærer også at formidle budskaber og viden gennem et kreativt produkt om fællesskaber, og via rollespil om gruppepres.

BurgerClose
Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.