Andre materialer fra Kræftens Bekæmpelse


Andre sites vedrørende tobak

Andre gratis undervisningsmaterialer

  • OMALKOHOL.dk - om unge og alkohol til udskolingen
  • <font color="#000120"><a href="https://www.cancer.dk/solsmart/" target="_blank">www.cancer.dk/solsmart/</a> - sol og solbeskyttelse til indskoling </font>
  • <font color="#000120"><a href="https://www.cancer.dk/soleklart/" target="_blank">www.cancer.dk/soleklart/</a> - om sol, kræft i huden og solbeskyttelse til mellemtrinnet&nbsp;</font><font color="#000120"><br></font>
  • www.cancer.dk/laeromsorg/ - undervisnings- og trivselsforløb om børns følelser og sorg til mellemtrinnet
  • www.cancer.dk/omsorg/materialer-og-film/undervisningspakker-om-unge-i-sorg/ - om unge og sorg til udskolingen
  • <font color="#000120"><a href="https://www.cancer.dk/legpaastreg/skoler/" target="_blank">www.legpåstreg.dk</a></font> - bevægelsesaktiviteter med faglige læringsmål til alle grundskolens klassetrin
  • www.cancer.dk/skole - et site om kræft til elever i folkeskolen
Andre materialer fra Kræftens Bekæmpelse
BurgerClose
Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.