5.-6. klassetrin

Hvis I på jeres skole oplever, at eleverne interesserer sig for rygning allerede på 5.-6. årgang, kan I bruge nedenstående øvelser i undervisningen.

Med øvelserne til 5.-6. klassetrin, lærer eleverne at føre en dialog med deres klassekammerater om gruppepres og forskellige dilemmaer i samfundet, der er relateret til rygning. Samtidig får eleverne kompetencer til at sige fra til fx cigaretter i forskellige situationer.

Øvelserne giver et indblik i, hvilke situationer, det kan være svært at sige nej til, hvordan rygning kan være en udfordring i samfundet, og hvilke etiske dilemmaer, der ligger i det.

Øvelserne understøtter flere faglige mål i faget Dansk og Sundheds- seksualundervisning og familiekundskab (SSF). 

Øvelsesoversigt: 5.-6. klassetrin

Fag

Øvelse

Tid (1 lek = 45 min)

Læringsmål

SSF

1

Eleverne bliver bevidste om deres egen og klassens livsstil og lærer, at deres livsstil har betydning for deres liv og sundhed.

SSF

1

Eleverne lærer, hvad en fysisk og psykisk grænse er, og at alle har forskellige personlige grænser. De lærer at tage stilling til, hvor deres egen grænse går, at signalere det til andre, og at blive opmærksom på, hvor andres grænser går.

SSF

1

Eleverne lærer at alle mennesker er udsat for påvirkninger. De bliver bevidste om, hvem og hvad, der påvirker dem til at tage valg, herunder valg om rygning.

Dansk

Varierende 

Eleverne lærer at føre en dialog om egne og andres holdninger til en række etiske spørgsmål inden for sundhed, samfund og rygning. Eleverne lærer også at lytte til andres holdninger.

Dansk

2

Eleverne bliver bevidste om hvilke situationer, de føler sig pressede til at gøre noget, og hvilke redskaber, de kan bruge til at sige nej. Eleverne lærer også at udtrykke sig gennem rollespil.

OBS: Denne øvelse kan med fordel inddrages efter øvelsen "Lige til grænsen!" eller "Hvem eller hvad påvirker dig mest?"

BurgerClose
Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.