8. klassetrin: Hvilke konsekvenser har rygning?

Eleverne lærer at beskrive og forklare de konsekvenser, som rygning har på egen krop, på andre, på pengepungen og miljøet. På individniveauet får eleverne en indsigt i, hvordan rygning har betydning for individet – både sundhedsmæssigt og socialt. Det andet niveau er de nære omgivelser, hvor eleverne lærer, at rygning ikke kun påvirker dem selv, men også andre i deres omgivelser. Det sidste niveau eleverne lærer om er, hvordan rygning også påvirker ulande og miljøet.

Temapakken er især relevant for fagene: biologi, matematik, geografi og samfundsfag.

Til temapakken knytter der sig en række øvelser. Til hver øvelse knytter der sig et lærer- og elevark. I lærerarkene er der forslag til læringsmål på klasseniveau, tegn på læring med forskellige faglige niveauer, samt forslag til evaluering og opfølgning. På elevarkene er der tydelige læringsmål og beskrivelse af opgaven.

Øvelserne kan hentes særskilt i skemaet eller samlet i et dokument her: 

Samlet temapakke "Hvilke konsekvenser har rygning?"

Hjemmesiden Gå op i Røg kan anvendes i forbindelse med øvelserne, men den kan også bidrage til faglig fordybelse i emnet. Bag døren ”Hvilke konsekvenser har rygning?” findes følgende temaer:

  • Dig og din krop
  • Rygning og dine omgivelser
  • Børnearbejde
  • Miljø og tobak
  • Hvad koster det at ryge?

Øvelsesoversigt: Hvilke konsekvenser har rygning?

Fag

Øvelse

Tid (1 lek = 45 min)

Læringsmål

Dansk

2

Eleverne tilegner sig forskellig viden om snus gennem research. Eleverne lærer derudover at formidle deres besvarelser gennem fremlæggelse og diskussion samt at forholde sig kritisk til egen undersøgelse.

Matematik

4

Eleverne lærer at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse og bearbejde data i Excel og fremlægge det grafisk. De lærer også, hvorfor nogen bliver afhængig, og hvornår man føler trang til cigaretter.

Samfungsfag

3

Eleverne lærer at aflæse og beskrive statistikker for helbredsrisici relateret til rygning. De lærer også at præsentere og formidle statistikker grafisk.

Biologi

4

Eleverne lærer at måle puls samt at formidle, hvordan det føles at have KOL gennem en kort film på mobil eller tablet.

Biologi

1

Eleverne lærer at søge informationer gennem online kilder om, hvad rygning gør ved kroppen på kort og lang sigt.

Geografi

3

Eleverne lærer, hvad børnearbejde betyder og de konsekvenser, der er ved at lade børn arbejde med tobak. De udvikler et produkt, der oplyser om børnearbejde i tobaksindustrien – fx en film, en plakat eller en brochure.

Geografi

2

Eleverne lærer, hvorfor erhvervet omkring tobaksproduktion kan påvirke børnearbejde, lokale levevilkår og miljøet.

Geografi

1

Eleverne lærer om FN’s verdensmål, og hvilken relevans FN’s verdensmål har for tobaksproduktion. 

Tværfagligt

4 + fernisering

Eleverne lærer at identificere fællesskaber og kan med egne ord beskrive, hvilken betydning fællesskaber kan have for vores handlinger, herunder handlinger relateret til rygning og tobak. Eleverne får derudover kendskab til dansk lovgivning og skal udlede og diskutere politiske beslutningers betydning for folkesundheden. Eleverne lærer også at formidle budskaber og viden gennem et kreativt produkt om fællesskaber, og via rollespil om gruppepres.

BurgerClose
Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.