Links til andre relevante materialer

Vi har samlet et række links til andre aktører, der arbejder med rygning på den ene eller anden måde. Disse hjemmesider kan give yderligere inspiration til undervisningen om rygning.

Links til yderligere information

Ulande og børnearbejde
Red Barnet og deres holdning til børnearbejde.
u-web.dk: En dansk undervisningsportal, hvor du kan finde materiale til at få en forståelse for de muligheder og udfordringer, udviklingslande har.  
Tobaksbarn: En svensk organisation, som arbejder med tobaksforebyggelse og har udviklet kampagnen Tobaksbarn.

Tobaksindustrien om børnearbejde
ECLT (Eliminating Child Labour in Tobacco Growing).
CorpWatch: En organisation, som arbejder for at fremme miljømæssige-, social- og menneskerettigheder, ved at holde virksomheder ansvarlige for deres handlinger.

Passiv rygning
www.cancer.dk/passivrygning

Om e-cigaretter
Know the Risks: E-cigarettes & Young People

Tobaksforebyggende arbejde

Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om tobak til kommunernes arbejde

Staten 
Rygning og tobak
Her kan du se den gældende lov om rygning

BurgerClose
Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.