Links til andre relevante materialer

Vi har samlet et række links til andre aktører, der arbejder med rygning på den ene eller anden måde. Disse hjemmesider kan give yderligere inspiration til undervisningen om rygning.

Links til yderligere information

Ulande og børnearbejde
Red Barnet: Fortæller om børnerettigheder, børnearbejde og deres holdning til dette.
UNICEF: Fakta om børnearbejde og dets konsekvenser samt beskrivelse af, hvad UNICEF gør ved børnearbejde. 
u-web.dk: En dansk undervisningsportal, hvor du kan finde materiale til at få en forståelse for de muligheder og udfordringer, udviklingslande har.  
Tobaksbarn: En svensk organisation, som arbejder med tobaksforebyggelse og har udviklet kampagnen Tobaksbarn.
ECLT (Eliminating Child Labour in Tobacco Growing): Giver fakta om børnearbejde og fortæller, hvad man gør for at bekæmpe børnearbejde i f.eks. Malawi, Uganda, Mozambique m.fl.

Passiv rygning
www.cancer.dk/passivrygning: Giver viden om passiv rygning samt råd til, hvordan man kan beskytte sig mod tobaksrøg.

Om e-cigaretter og snus
Know the Risks: E-cigarettes & Young People: Viden om e-cigaretter og dets konsekvenser for unge.
Snusfornuft.dk: Viden om snus, hvordan snus påvirker kroppen og afhængighed af snus.
Myteromsnus.dk: Myter og viden om snus samt hjælp til at blive snus- og nikotinfri. 

Tobaksforebyggende arbejde

WHO: Indeholder overblik over rygning og dets konsekvenser samt tobaksindustriens taktikker til fange opmærksomhed blandt unge. 

EU: Giver et overblik over rygning og tobaksforebyggelse.

Sundhedsstyrelsen: Beskriver Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om tobak til kommunernes arbejde.

Staten: Initiativer og prisudvikling på tobaksområdet og Sundhedsministeriets nationale handlingsplan mod børn og unges rygning.  

BurgerClose
Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.