Tobaksindustriens metoder

Hver dag bliver vi udsat for reklamer for alle mulige produkter. Producenterne vil have os til at købe deres produkter, så de kan tjene penge. Telefoner, madvarer, tøj osv. De firmaer, der laver cigaretter, vil også gerne sælge deres varer. Mange steder er det dog blevet forbudt at reklamere for tobak. I Danmark blev det forbudt i 2002. 

Industrien har stadig et stort budget til markedsføring. I dag benytter de bare andre metoder til at få deres produkter vist end direkte reklame.

Tobaksindustriens metoder
Tobaksindustriens metoder

De har fx særlige rygeboder på festivaler og mange karakterer i film og TV serier ryger. 

Lobbyisme

Lobbyisme er en måde at påvirke politikere på. Tobaksindustrien har mange lobbyister ansat. Men også NGO’er, foreninger og andre virksomheder prøver at få politikerne til at arbejde for deres sag. De bruger forskellige metoder. Det kunne for eksempel være relevante analyser, skrive læserbreve eller holde møder med politikere.

Det er dog sådan, at tobaksindustrien har mange flere penge end de aktører, der arbejder imod tobak. Der er derfor meget ulige muligheder for at påvirke politikerne. 

Tobaksfirmaer i Indonesien

I Indonesien betaler tobaksproducenterne ofte for, at musikere kommer og giver koncert. Det betyder blandt andet, at tobaksproducenterne stadig kan reklamere for cigaretter og rygning ved deres koncerter. Men der bliver også givet penge til andre ting. Tobaksfirmaet Sampoerna giver penge til en fond, der bygger skoler, uddanner lærere og deler nødhjælp ud. Det lyder som gode tiltag, men de betyder at tobaksindustrien stadig kan reklamere for deres cigaretter og rygning generelt.

Hvad tænker du om tobaksindustriens metoder?

Test din viden om tobaksindustriens metoder

Tobaksindustrien kan bruge mange manipulerende taktikker og metoder, når de vil lokke nye kunder til. Test dig selv og se, om du kan gennemskue tobaksindustriens metoder.

Quiz mand

1)Hvordan har tobaksindustrien tidligere forsøgt at få flere danske unge til at ryge?

Korrekt!

Tidligere har tobaksindustrien brugt tobaksprodukter med smag af fx slik, frugt og chokolade til at lokke unge kunder til. De har også brugt spændende cigaretpakker med seje logoer og farver. Men i Danmark er det nu forbudt for cigaretter at smage af andet end tobak. Herudover har cigaretpakker og andre tobaksprodukter skulle være neutrale fra april 2022.

Det er desværre forkert.

Lovgivningen forbyder tobaksindustrien at reklamere for deres produkter.

Det er desværre forkert.

Lovgivningen forbyder tobaksindustrien at reklamere for deres produkter.

2)Hvilke andre varer står tit ved siden af cigaretpakker, når de bliver solgt i fx kiosker?

Korrekt!

Cigaretpakker står tit ved siden af slik, sodavand og blade. Mange børn og unge køber disse varer, og får derfor lettere øje på cigaretpakkerne. Tobaksindustrien placerer cigaretpakker tæt på varer, børn og unge gerne vil købe, så der er større chance for, at man også vil købe cigaretter. Men fra april 2021 har supermarkeder, kiosker og andre steder, der sælger tobak, skulle skjule tobaksprodukter. Tobaksprodukter kan for eksempel skjules under disken eller bag en låge.

Det er desværre forkert.

Cigaretpakker står tit ved siden af slik, sodavand og blade. Mange børn og unge køber disse varer, og får derfor lettere øje på cigaretpakkerne. Tobaksindustrien placerer cigaretpakker tæt på varer, børn og unge gerne vil købe, så der er større chance for, at man også vil købe cigaretter. Men fra april 2021 har supermarkeder, kiosker og andre steder, der sælger tobak, skulle skjule tobaksprodukter. Tobaksprodukter kan for eksempel skjules under disken eller bag en låge.

Det er desværre forkert.

Cigaretpakker står tit ved siden af slik, sodavand og blade. Mange børn og unge køber disse varer, og får derfor lettere øje på cigaretpakkerne. Tobaksindustrien placerer cigaretpakker tæt på varer, børn og unge gerne vil købe, så der er større chance for, at man også vil købe cigaretter. Men fra april 2021 har supermarkeder, kiosker og andre steder, der sælger tobak, skulle skjule tobaksprodukter. Tobaksprodukter kan for eksempel skjules under disken eller bag en låge.

3)Den danske lovgivning forbyder tobaksindustrien at reklamere for deres produkter. Kan tobaksindustrien alligevel fremhæve deres produkter på internationalt plan?

Det er helt rigtigt!

Tobaksindustrien kan blandt andet gøre tobaksprodukter synlige på sociale medier eller gennem produktplacering i film og tv-serier. Dette gør tobaksindustrien for at lokke nye rygere til. I tv-serien Stranger Things vises der tobaksprodukter hele 182 gange!

Det er desværre forkert.

Selvom tobaksindustrien ikke må reklamere for deres produkter, kan de for eksempel stadig gøre tobaksprodukter synlige på sociale medier eller lave produktplacering i film og tv-serier. Dette gør tobaksindustrien for at lokke nye rygere til. I tv-serien Stranger Things vises der tobaksprodukter hele 182 gange!

ud af 3 rigtige

Du har styr på tobaksindustriens metoder!

Godt klaret! Du svarede rigtigt på alle spørgsmål om tobaksindustriens metoder!

Score

ud af 3 rigtige

Du kan gennemskue nogle af tobaksindustriens metoder

Du kender til nogle af tobaksindustriens metoder. Prøv quizzen igen og se, om du kan lære dem alle at kende.

Score

ud af 3 rigtige

Det kan være en god idé at lære mere om tobaksindustriens metoder

Hvis man kender tobaksindustriens metoder kan man bedst beskytte sig selv og andre mod rygning. Prøv quizzen igen og se, om du kan lære flere af tobaksindustriens metoder.

Score
BurgerClose
Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.