BAG OM GÅ OP I RØG

BAG OM GÅ OP I RØG

Kræftens Bekæmpelse har et mål om, at ingen børn og unge skal begynde at ryge. At undervise elever i emnet rygning kan hjælpe dem til at vælge rygning fra. Derfor har vi udviklet Gå op i Røg. 

Viden om tobak
Med Gå op i Røg lærer eleverne at identificere mekanismer, der har betydning for deres egne og andres valg i dagligdagen, og de træner deres egne evner til at træffe beslutninger. Eleverne lærer at forklare rygningens konsekvenser både for dem selv, for andre og for miljøet.  Og de vil kunne genkende, skelne mellem og fortolke de metoder, som tobaksindustrien, politikere og andre aktører bruger til at påvirke folks adfærd og holdning til rygning. Eleverne vil skulle anvende deres nye viden til at argumentere enten for eller imod tobak.

Eleverne er aktive
Gennem øvelser, der lægger op til undersøgelse, refleksion og diskussion, tilegner eleverne sig aktivt viden om emnet, argumenterer for deres holdninger og lytter til andres synspunkter.

Brede kompetencer
Materialets pædagogiske mål begrænser sig ikke til emnet tobak. De kompetencer, eleverne tilegner sig ved at arbejde med Gå op i Røg, kan de bruge, når de beskæftiger sig med andre fag og andre emner.

Rygeforebyggelse, der virker

Rygeforebyggelse, der virker

Gå op i Røg indgår som en del af den rygeforebyggende indsats X:IT, som Kræftens Bekæmpelse har udviklet til grundskoler.

X:IT er sammensat af tre blokke:

  • Undervisning i emnet rygning
  • Røgfri aftaler og forældreinddragelse
  • Røgfri skoletid

Ved at blive en X:IT-skole, støtter jeres skole eleverne i ikke at ryge. Forskning viser, at der er 50 procent færre elever, der ryger på X:IT-skoler.

Læs mere om X:IT på www.xit-web.dk 

Teorien bag

Gå op i Røg bygger på Albert Banduras teori om social indflydelse, som peger på, at adfærd både handler om personlige og sociale forhold. En indsats, der skal forebygge rygestart blandt unge, må derfor rette sig både mod den unges tro på og evne til at takle situationer omkring rygning, men i lige så høj grad mod omgivelserne, fordi sociale faktorer som fx påvirkning fra medier, kammerater og forældre spiller en stor rolle for unges rygevaner. Forskning viser, at et undervisningsprogram har størst chance for at være effektivt, hvis det indeholder disse emner:

  • Flertalsmisforståelse - de unge tror, at der er mange flere af deres jævnaldrende, der ryger, end der i virkeligheden er
  • Sundhedskonsekvenser - viden om langtids- og korttidskonsekvenser af rygning
  • Kompetencer til at modstå pres
  • Samfundsmæssige og sociale mekanismer i samfundet, som påvirker unge til at ryge

Læs mere om Banduras teori og den videnskabelige baggrund for Kræftens Bekæmpelses arbejde med at forebygge rygning her.

Tak til...

Gå op i Røg er produceret med støtte fra Undervisningsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet; Tips- og Lottomidler samt Knæk Cancer. 

ILLUSTRATIONER Louise Overgaard; www.studiolou.dk og Lone Rasmussen. 

FILMPRODUKTION Millstream Media ved Theis Mølstrøm og Jonas Risvig. 

TAK TIL Birgitte Kabel og Ida Theilade for deres medvirken i filmene. 

Og TAK til lærer Tine Sønderup Tarp for lærerfaglig sparring og kvalificering af materialet.

 

BurgerClose
Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.