Børns rettigheder

Mange af de lande, der dyrker tobak, har skrevet under på FN's Børnekonvention, som er imod børnearbejde. Konventionen skriver: 

"Det er hver enkelt stats ret at sikre, at børn bliver beskyttet mod økonomisk udnyttelse og arbejde, der udgør en sundhedsmæssig trussel eller som kan forhindre dem i skolegang eller skade børns udvikling."

Hvad er børnekonventionen?

Børnekonventionen er en slags aftale mellem lande om at behandle børn godt og give dem rettigheder. Der er 193 lande i hele verden, som har skrevet under på aftalen.

Den skal sikre, at børn bliver behandlet ordentligt og har det godt. Ifølge aftalen skal man lytte til børn og inddrage dem, når man træffer beslutninger, der vedrører dem. Rettighederne gælder for alle børn under 18 år. Det er dog langt fra alle børn, der har kendskab til deres rettigheder. For eksempel har alle børn ret til: 

• mad, sundhed og et sted at bo
• udvikling i form af skolegang, fritid og leg
• beskyttelse fra krig, vold, misbrug og børnearbejde

Børnekonventionen er ikke en lov. Lande, som ikke overholder den, kan ikke blive straffet. Men et lands regering har ansvar for, at konventionen overholdes. Hvis den ikke overholdes i et land, kan landet blive kritiseret og fordømt af andre lande og organisationer.

Børnekonventionen trådte i kraft den 20. november 1989 på FN’s generalforsamling. 

Hvad er FN?

Hvad er FN?

FN er en forkortelse for De Forende Nationer. FN består af 193 lande fra hele verden, som er gået sammen om at arbejde for fred i verden og sikre økonomiske og sociale fremskridt.

FN opstod efter 2. verdenskrig for at forhindre en ny verdenskrig i at opstå. FN har en vigtig rolle i kampen for menneskers rettigheder. Det er FN, der har skrevet børnekonventionen. 

FN arbejder med andet end børns rettigheder. FN har fire mål:

• Bevare fred i verden.
• Skabe fredelige forhold mellem lande.
• Arbejde for at mennesker har det godt og har rettigheder og frihed. De arbejder for at bekæmpe sult og sygdomme. Og for at alle lærer at læse og skrive.
• Være et forum for alle lande, hvor det er muligt at opnå landenes mål.

FN's verdensmål

FN har 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Bæredygtig udvikling betyder, at fremtidens generationer skal have de samme muligheder, som vi har i dag. Måske kender du allerede nogle af verdensmålene? Frem til 2030 vil medlemslandene i FN bl.a. arbejde for at sikre ordentlige jobs og at økonomien udvikler sig positivt. Nogle andre ting, de vil arbejde for, er at skabe mindre ulighed og afskaffe fattigdom. De vil også arbejde for flere holdbare måder at producere bl.a. afgrøder på, og for at mennesker ikke bliver udnyttet.

BurgerClose
Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.