9. klassetrin: For eller imod tobak?

Eleverne lærer at anskue samfundet og rygning ud fra et bredt perspektiv. De skal både forholde sig til dem, der arbejder for at fremme rygning, og dem, der arbejder for at forebygge rygning. Eleverne lærer, hvordan man kan arbejde med at nedbringe antallet af unge, der ryger, og de vil også få en indsigt i og kunne forklare tobaksindustriens metoder til at indfange og fastholde folk, der ryger. På den måde klæder temapakken dem på til at kunne genkende, skelne imellem og fortolke de metoder, tobaksindustrien, politikere og andre aktører bruger til at påvirke folks adfærd og holdninger.

Temapakken er især relevant for fagene: samfundsfag, historie, dansk og geografi.

Til temapakken knytter der sig en række øvelser. Til hver øvelse knytter der sig et lærer- og elevark. I lærerarkene er der forslag til læringsmål på klasseniveau, tegn på læring med forskellige faglige niveauer, samt forslag til evaluering og opfølgning. På elevarkene er der tydelige læringsmål og beskrivelse af opgaven.

Øvelserne kan hentes særskilt i skemaet eller samlet i et dokument her: 

Samlet temapakke "For eller imod tobak?"

Hjemmesiden Gå op i Røg kan anvendes i forbindelse med øvelserne, men den kan også bidrage til faglig fordybelse i emnet. Bag døren ”For eller imod tobak?” findes følgende temaer:

  • Hvilke kræfter er på spil?
  • Nye kunder

Øvelsesoversigt: For eller imod tobak?

Fag

Øvelse

Tid (1 lek = 45 min)

Læringsmål

Dansk

5

Eleverne lærer at formulere en kommunikationsstrategi enten for eller imod at få unge til at ryge. Eleverne lærer på den måde at aflæse metoder, der bliver brugt henholdsvis i forebyggende organisationer og i tobaksindustrien. Eleverne lærer derudover at argumentere for deres overvejelser om, hvordan de vil få flere eller færre unge til at ryge.

Samfundsfag

2

Eleverne lærer at forstå og anvende de politiske partiers argumentation for at stramme eller løsne regler på rygeområdet.

Geografi

2

Eleverne får indsigt i, hvilken betydning tobaksproduktion kan have for et lands afgrøde, børnearbejde og økonomi. Derudover lærer eleverne, hvordan der både kan være fordele og ulemper ved at låne penge af tobaksindustrien, og hvordan man kan argumentere for begge.

Historie

2

Eleverne lærer gennem et spil om tobakkens historie, og hvordan tobakkens historie hænger sammen med andre historiske begivenheder. Gennem diskussion lærer eleverne også om betydningen af tobakkens historie.

Tværfagligt

4 + fernisering

Eleverne lærer at identificere fællesskaber og kan med egne ord beskrive, hvilken betydning fællesskaber kan have for vores handlinger, herunder handlinger relateret til rygning og tobak. Eleverne får derudover kendskab til dansk lovgivning og skal udlede og diskutere politiske beslutningers betydning for folkesundheden. Eleverne lærer også at formidle budskaber og viden gennem et kreativt produkt om fællesskaber, og via rollespil om gruppepres.

BurgerClose
Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.