Hvilke konsekvenser har rygning?

Eleverne lærer at beskrive de konsekvenser, som rygning har på egen krop, på andre, på pengepungen og miljøet. Eleverne lærer at forklare konsekvenser af rygning på flere niveauer. På individniveauet får eleverne en indsigt i, hvordan rygning har betydning for individet – både sundhedsmæssigt og socialt. Det andet niveau er de nære omgivelser, hvor eleverne lærer, at rygning ikke kun påvirker dem selv, men også andre i deres omgivelser. Det sidste niveau eleverne lærer om er, hvordan rygning også påvirker ulande og miljøet.

Temapakken er især relevant for fagene: biologi, matematik, geografi og samfundsfag.

Forslag til færdigheds- og vidensmål

Fag

Kompetenceområde

Videns- og færdighedsområde

Færdighedsmål

Vidensmål

Øvelser

Biologi

Undersøgelse

Krop og sundhed

Eleven kan undersøge sundhedsmæssige sammenhænge mellem krop, kost og motion, herunder med digitale redskaber 

Eleven har viden om faktorer med betydning for kropsfunktioner, sundhed og kondition 

Matematik

Statistik og sandsynlighed

Statistik

Eleven kan vælge relevante deskriptorer og diagrammer til analyse af datasættet 

Eleven har viden om statistiske deskriptorer, diagrammer og digitale værktøjer, der kan behandle store datamængder 

Geografi

Undersøgelse

Demografi og erhvervsliv

Eleven kan undersøge befolknings- og erhvervsudviklings betydning for levevilkår

Eleven har viden om levevilkår og befolknings- og erhvervsudvikling

Samfundsfag

Samfundsfaglige metoder

Statistik

Eleven kan tolke statistik

Eleven har viden om typer af statistiske fremstillinger

Dansk

Fremstilling

Forberedelse

Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation

Eleven kan indsamle oplysninger og disponere indholdet

BurgerClose
Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.