Hvem bestemmer dine valg?

Eleverne lærer at identificere mekanismer, der har betydning for deres egne og andres valg i dagligdagen. Eleverne får redskaber til at træffe beslutninger om rygning ved at arbejde med bl.a. pres, flertalsmisforståelser og risikovillighed. Temaet giver et indblik i ydre faktorer, som fx reklamer og lovgivning, der kan påvirke unge. Eleverne vil også kunne beskrive rygningens betydning for krop, sundhed og kondition samt vurdere, om dette kan have betydning for, om man prøver at ryge.

Temapakken er især relevant for fagene: dansk, matematik, samfundsfag og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF).

Forslag til færdigheds- og vidensmål

Fag

Kompetenceområde

Videns- og færdighedsområde

Færdighedsmål

Vidensmål

Øvelser

Dansk

Fremstilling

Forberedelse

Eleven kan indsamle oplysninger og disponere indholdet

Eleven har viden om spørgeteknikker og observationsmetoder

Dansk

Læsning

Finde tekst

Eleven kan kildekritisk vurdere bruger- og ekspertproduceret indhold 

Eleven kan kildekritisk vurdere bruger- og ekspertproduceret indhold

Dansk 

Fortolkning

Fortolkning

Eleven kan fortolke egne og andres fremstillinger af identitet i tekster

Eleven har viden om identitetsfremstillinger

Matematik

Statistik og sandsynlighed

Statistik

Eleven kan vælge relevante deskriptorer og diagrammer til analyse af datasættet 

Eleven har viden om statistiske deskriptorer, diagrammer og digitale værktøjer, der kan behandle store datamængder 

Samfundsfag

Politik

Det politiske system, retsstat og rettigheder

Eleven kan redegøre for politiske beslutningsprocesser i Danmark og forholdet mellem stat, region og kommune

Eleven har viden om det politiske system og beslutningsprocesser i Danmark 

SSF

Sundhed og trivsel

Livstil og levekår

Eleven kan vurdere sundhedsrisikofaktorer ift. eget liv

Eleven har viden om sundhedsfaktorer, som er særligt relevante for unge

BurgerClose
Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.