For eller imod tobak?

Eleverne lærer at anskue samfundet og rygning ud fra et bredt perspektiv. De skal både forholde sig til dem, der arbejder for at fremme rygning, og dem, der arbejder for at forebygge rygning. Eleverne lærer, hvordan man kan arbejde med at nedbringe antallet af unge, der ryger, og de vil også få en indsigt i og kunne forklare tobaksindustriens metoder til at indfange og fastholde folk, der ryger. På den måde klæder temapakken dem på til at kunne genkende, skelne imellem og fortolke de metoder, tobaksindustrien, politikere og andre aktører bruger til at påvirke folks adfærd og holdninger.

Øvelserne, der knytter sig til denne temapakke er især velegnede som større evalueringsopgaver eller opsamling på et længere undervisningsforløb med øvelser fra de andre pakker.

Temapakken er især relevant for fagene: samfundsfag, dansk og geografi.

Forslag til færdigheds- og vidensmål

Fag

Kompetenceområde

Videns- og færdighedsområde

Færdighedsmål

Vidensmål

Øvelser

Dansk

Fremstilling

Planlægning

Eleven kan tilrettelægge proces fra ide til færdigt produkt

Eleven har viden om komplekse fremstillingsprocesser

Geografi

Undersøgelse

Demografi og erhvervsliv

Eleven kan undersøge befolknings- og erhvervsudviklings betydning for levevilkår

Eleven har viden om levevilkår og befolknings- og erhvervsudvikling

Samfundsfag

Politik

Politiske partier og ideologier

Eleven kan analysere den aktuelle parlamentariske situation og partiernes indbyrdes placering

Eleven har viden om politiske partier, deres grundholdning og mærkesager

Historie

Kronologi og sammenhæng

Historiekanon

Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse

 

 

Eleven har viden om kanonpunkter

BurgerClose
Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.