5.-6. klassetrin

Hvis I på jeres skole oplever, at eleverne interesserer sig for rygning allerede på 5.-6. årgang, kan I bruge nedenstående øvelser i undervisningen.

Med øvelserne til 5.-6. klassetrin, lærer eleverne at føre en dialog med deres klassekammerater om gruppepres og forskellige dilemmaer i samfundet, der er relateret til rygning. Samtidig får eleverne kompetencer til at sige fra til fx cigaretter i forskellige situationer.

Øvelserne giver et indblik i, hvilke situationer, det kan være svært at sige nej til, hvordan rygning kan være en udfordring i samfundet, og hvilke etiske dilemmaer, der ligger i det.

Øvelserne understøtter flere faglige mål i faget dansk.
OBS! Lige nu er der kun øvelser, der er tilpasset danskfaget. Vi er i gang med at udvikle flere øvelser til 5.-6. klassetrin, der passer til flere fag. 

Øvelsesoversigt: 5.-6. klassetrin

Fag

Øvelse

Tid (1 lek = 45 min)

Læringsmål

Dansk

Varierende 

Eleverne lærer at føre en dialog om egne og andres holdninger til en række etiske spørgsmål inden for sundhed, samfund og rygning. Eleverne lærer også at lytte til andres holdninger.

2

Eleverne bliver bevidste om hvilke situationer, de føler sig pressede til at gøre noget, og hvilke redskaber, de kan bruge til at sige nej. Eleverne lærer også at udtrykke sig gennem rollespil.

BurgerClose
Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.