Lærervejledning

Gå op i Røg er Kræftens Bekæmpelses undervisningsmateriale om tobak og rygning til 7.-9. klasser. Vores mål er, at ingen unge skal begynde at ryge. Som lærer kan du være med til at nå målet. Rygning er en del af det obligatoriske emne sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, hvor eleverne skal kunne vurdere sundhedsfaktorer i relation til deres eget liv. Gå op i Røg gør eleverne i stand til at tage et aktivt og velbegrundet valg i forhold til rygning – både nu og senere i deres liv.

Med Gå op i Røg ønsker vi at give eleverne kompetencer, som de også kan bruge i andre sammenhænge end rygning. De bliver fx bevidste om egne grænser, de udvikler strategier til at sige nej, og de lærer at søge ny viden om samfundet og vurdere, hvilken betydning det har for dem og andre.

Oplever I, at mange af eleverne bruger snus, e-cigaretter eller vandpibe? Gå op i Røg kan sagtens bruges til at undervise i andre produkter, som de nævnte. I finder også mere information om produkterne på denne side, og i flere af øvelserne kan cigaretter sagtens skiftes ud med f. eks. snus, så eleverne skal undersøge lovgivningen på snus i stedet for cigaretter. 

Fag og Fælles Mål

Materialet kan fungere som inspiration til at arbejde med Fælles Mål inden for dansk, samfundsfag, geografi, biologi, matematik og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Det er også oplagt at bruge i tværfaglige forløb og i den Understøttende Undervisning.

Som lærer kan du vælge at bruge materialet som det er, blot inddrage elementer eller bruge det som inspiration. Men eleverne kan også bruge hjemmesiden til at finde idéer og indhold til deres projektopgaver.

Du finder en række undervisningsforløb, som vi har kaldt øvelser. I hver øvelse finder du forslag til, hvordan eleverne kan arbejde med færdigheds- og vidensmål. Til hver øvelse knytter der sig et lærer- og elevark. I lærerarkene er der forslag til læringsmål på klasseniveau, tegn på læring med forskellige faglige niveauer samt forslag til evaluering og opfølgning. På elevarkene er der tydelige læringsmål og beskrivelse af opgaven.

Øvelser til 5.-6. klasse

Gå op i Røg er som udgangspunkt målrettet grundskolens udskoling, men nogle skoler oplever, at det er relevant at undervise i emnet rygning allerede på 5.-6. klassetrin. Derfor har vi udviklet nogle enkelte øvelser til disse årgange. Øvelserne handler om hhv. kroppen, etiske spørgsmål, god dialog og gruppepres. Samtidig har øvelserne forslag til konkrete læringsmål, arbejdsformer og opfølgning. Du kan se de konkrete øvelser ude i menuen til venstre under ’5.-6. klassetrin’. 

Differentiering og pædagogik

Gå op i Røg gør det let at differentiere undervisningen med hensyn til elevernes faglige niveau og læringsstile. Elevarkene er inddelt i flere trin, hvor der er tydelig progression og forskellige niveauer. Samtidig giver øvelserne mulighed for at variere mellem læringsstile – faglige oplæg, gruppearbejde, kreative produkter og individuelt arbejde.

Hvordan bruger jeg materialet?

Gå op i Røg består af tre temapakker. Hver temapakke indeholder kapitler, film, øvelser, illustrationer og figurer. Du kan læse mere om indholdet i temaerne i venstremenuen. Hver øvelse knytter sig til konkrete afsnit på hjemmesiden, hvilket er markeret i øvelserne, men eleverne kan også selv gå på opdagelse på hjemmesiden.

Vil I arbejde mere med rygning?

Hvis hele skolen vil arbejde systematisk med at forebygge rygning, anbefaler Kræftens Bekæmpelse, at I indfører X:IT. Det er en måde at folde arbejdet med rygning på skolen mere ud. X:IT er en flerstrenget indsats, der forebygger rygning effektivt gennem undervisning, forældreinddragelse og et røgfrit miljø på skolen.
Læs mere på www.xit-web.dk.   

BurgerClose
Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.