Lærervejledning

Forebyggelse af rygning

Gå op i Røg er Kræftens Bekæmpelses undervisningsmateriale om tobak og rygning til 7.-9. klasser. Vores mål er, at ingen unge skal begynde at ryge. Som lærer kan du være med til at nå målet. Gå op i Røg gør eleverne i stand til at tage et aktivt og velbegrundet valg i forhold til rygning – både nu og senere i deres liv.

Med Gå op i Røg ønsker vi at give eleverne kompetencer, som de også kan bruge i andre sammenhænge end rygning. De bliver fx bevidste om egne grænser, de udvikler strategier til at sige nej, og de lærer at søge ny viden om samfundet og vurdere, hvilken betydning det har for dem og andre.

Fag og Fælles Mål

Materialet kan fungere som inspiration til at arbejde med Fælles Mål inden for dansk, samfundsfag, geografi, biologi, matematik, historie og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF). Det er også oplagt at bruge i tværfaglige forløb og i den Understøttende Undervisning. 

I forbindelse med projektopgaven i 9. klasse kan materialet anvendes som inspiration til at sikre opgavens tværfaglighed og som kilde til viden om rygning. Læs mere om det under ”Projektopgaven i 9. klasse”.

Hvordan bruger jeg materialet?

Gå op i Røg består af tre temapakker (de tre døre). Hver temapakke indeholder underkategorier, film, øvelser, illustrationer og figurer. Du kan læse mere om indholdet i temapakkerne i venstremenuen og i skemaet herunder. Der er udarbejdet en række øvelser til hver af temapakkerne. Til hver øvelse knytter der sig et lærer- og elevark. I lærerarkene er der forslag til læringsmål på klasseniveau, tegn på læring med forskellige faglige niveauer, samt forslag til evaluering og opfølgning. På elevarkene er der tydelige læringsmål og beskrivelse af opgaven.

Temapakker

Klassetrin (vejledende)

Temaer

Fag

Hvem bestemmer dine valg

7. klasse

Rygning, individ, krop og sundhed

Dansk, matematik, SSF, samfundsfag

Hvilke konsekvenser har rygning?

8. klasse

Samfundsmæssige og sundhedsmæssige konsekvenser ved rygning

Samfundsfag, biologi, geografi, matematik, dansk

For eller imod tobak?

9. klasse

Samfundsaktører for og imod tobak, tobakkens historie 

Geografi, historie, samfundsfag, dansk

Som lærer kan du vælge at bruge materialet som det er, blot inddrage elementer eller bruge det som inspiration. Men eleverne kan også selv gå på opdagelse på hjemmesiden, eller bruge hjemmesiden til at finde idéer og indhold til deres projektopgaver. 

Oplever I, at mange af eleverne bruger snus, e-cigaretter eller vandpibe? Gå op i Røg kan sagtens bruges til at undervise i andre produkter, som de nævnte. I finder også mere information om produkterne på denne side, og i flere af øvelserne kan cigaretter sagtens skiftes ud med f. eks. snus, så eleverne skal undersøge lovgivningen på snus i stedet for cigaretter. 

Øvelser til 5.-6. klasse

Gå op i Røg er som udgangspunkt målrettet grundskolens udskoling, men nogle skoler oplever, at det er relevant at undervise i emnet rygning allerede på 5.-6. klassetrin. Derfor har vi udviklet nogle enkelte øvelser til disse årgange. Øvelserne handler om hhv. kroppen, etiske spørgsmål, god dialog og gruppepres. Samtidig har øvelserne forslag til konkrete læringsmål, arbejdsformer og opfølgning. Du kan se de konkrete øvelser ude i menuen til venstre under ’5.-6. klassetrin’. 

BurgerClose
Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.