Kræft

Når man ryger cigaretter, udsætter man kroppen for 7000 forskellige stoffer. Det er 70 af de stoffer, som kan give kræft. Du ved måske, at rygning kan føre til kræft i lungerne. Kroppen kan også udvikle kræft andre steder i kroppen på grund af rygning. Når røgen kommer ned i lungerne, bliver stofferne nemlig optaget i blodet. Blodet kan føre stofferne rundt i andre dele af kroppen. I figuren kan du se de steder i kroppen, man risikerer at få kræft på grund af rygning. 

Kræft

Lungekræft

9 ud ad 10 patienter med lungekræft har fået kræft, fordi de har røget cigaretter.  

Lungekræft kan skyldes andet end rygning. For eksempel asbest eller radioaktiv stråling. Mennesker, som til dagligt arbejder med de farlige stoffer, har en større risiko. Almindelig luftforurening fra biler og industri har også en betydning. Hvis man bor i en storby, har man lidt større risiko for at udvikle kræft i lungerne. 

Lungekræft er den type kræft, som flest mennesker i Danmark dør af. Det er for det første fordi, der er så mange der får sygdommen. Derudover er det fordi sygdommen ofte bliver opdaget meget sent. Symptomerne viser sig først, når lungekræften er meget alvorlig. 

Hvad er kræft?

Kræft opstår, når en normal, rask celle optager stoffer, som kan give kræft. Disse stoffer kommer for eksempel fra cigaretrøg. Hvis cellen optager et farligt stof, vil den lave fejl i sit arbejde. Disse fejl kaldes mutationer. 

De fleste celler, som laver fejl, vil enten reparere fejlen eller slå sig selv ihjel, så der ikke kommer skader på resten af kroppen. Når cellen er død, kommer kroppens skraldemænd, makrofagerne, og spiser den døde celle. Sådan bliver kroppen ved med at være sund og rask. 

Men nogle gange kan der ske fejl, som gør, at cellen mister evnen til at opdage, at den laver noget forkert. Så slår den ikke sig selv ihjel. Den bliver ved med at være en syg celle, der laver noget andet end det, den faktisk skulle. Den syge celle vil vokse sig meget stor og dele sig til flere syge celler. Dette kalder man en kræftsvulst eller tumor. 

Kræftsvulsten kan gøre sig ”usynlig” for kroppens immunforsvar og får derfor lov til at vokse i fred. Samtidig tiltrækker den blodårer, så den kan få næring og ilt til at vokse. 

De syge celler kan løsrive sig fra det sted i kroppen, de opstod. På den måde kan kræften sprede sig til andre dele af kroppen. 

Tal og statistik

  • Rygning er skyld i 7.000 tilfælde af kræft hvert år. Næsten 3.700 tilfælde vil være kræft i lungerne. Resten er kræft andre steder i kroppen.
  • 10-12 % af alle personer, der ryger, vil få lungekræft.
  • Hvis man ryger mere end 15 cigaretter om dagen, er risikoen endnu større, nemlig 20%. Det betyder, at hver femte storryger vil dø af lungekræft.
  • Luftforurening er årsag til 200-300 tilfælde af lungekræft hvert år. Til sammenligning er rygning årsag til næsten 3.700 tilfælde af lungekræft hvert år.
  • Jo mere man ryger, og jo længere tid man har røget, jo større risiko har man for at få kræft
Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.