Økonomiske interesser

Det koster mange penge at fremstille cigaretter. Der er lang transport fra der hvor tobaksplanterne bliver dyrket, og tobakken skifter hænder mange gange, når den skal behandles fra plante til færdige cigaretter. Derudover er der en høj afgift på cigaretter. Alle de ting betyder, at prisen på cigaretter er meget dyrere end prisen på tobaksplanter. 

Når du læser videre, finder du ud af, hvem der tjener penge på cigaretterne, og hvorfor det er så dyrt. 

Hvad koster det staten?

Rygning har både økonomiske og sygdomsmæssige omkostninger. Personer, der ryger koster staten enormt mange penge hvert år.

Det er et meget svært regnestykke at regne ud præcist, hvad rygning koster for samfundet. Det er fordi, der er en masse forskellige ting, man skal tage højde for. Derfor kan man godt komme ud for, at finde forskellige svar på, hvad rygning koster samfundet fra forskellige hjemmesider og bøger. Statens Institut for Folkesundhed regnede i 2016 ud, at rygere koster staten over 10 milliarder kroner om året i indlæggelser på sygehuse og behandling af sygdomme, når man sammenligner med personer, som aldrig har røget. Og rygning koster derudover mere end 29 milliarder kroner om året i tabt produktion på arbejdsmarkedet. Det er flere penge, end det kostede at bygge Storebæltsbroen! Tabt produktion på arbejdsmarkedet dækker fx over alle de penge, som bruges på at betale ekstra sygedage og flere førtidspensioner. Rygerne kan heller ikke betale skat, når de ikke arbejder.

Faktisk sparer staten også penge på rygere – men det er desværre fordi de ofte dør tidligere end ikke-rygere. Derfor skal de ikke have hjælp af hjemmepleje i lige så lang tid. Både de sygdomme og den tidlige død, som rygere oftere får, tager hårdt på både rygerne selv og deres familie og venner. Derfor kan man stensikkert sige, at rygning koster samfundet dyrt – ikke kun i penge. 

Men hvad med afgifterne på tobak, som staten får? Udligner de det ikke? Svaret er nej. Tobaksafgifterne er statens fortjeneste på salget af cigaretter. De hjælper til at få dækket nogle af omkostningerne ved rygerne. Hver gang, der bliver købt en pakke cigaretter, går halvdelen til staten. I 2016 tjente staten ca. 7 milliarder kroner på tobaksafgifter. Men det er langt fra nok. Afgifterne dækker ikke engang hele behandlingen af patienter med sygdomme, der skyldes rygning.

Hvem tjener på cigaretterne?

Den helt store vinder ved cigaretsalg er tobaksproducenterne. Producenterne tjener mange penge på rygerne. I Danmark er den største producent Skandinavisk Tobakskompagni. De tjener uden sammenligning flest penge på de cigaretter, der sælges i Danmark. Jo flere de får til at ryge, desto flere penge til dem. 

Derudover tjener producenterne også penge på moms og tobaksafgifter. Producenterne har pengene fra moms og afgifter stående i lidt over to måneder, før de betaler til staten. Det betyder, at de tjener på at have flere penge stående i renter. 

Butikker og kiosker tjener også noget på cigaretterne. Ikke kun på selve cigaretterne, men fordi kunderne ofte køber andre varer, når de først er i butikken. 

Hvem tjener på cigaretterne?

Hvem taber på cigaretterne?

Der er flere, der taber på cigaretterne – tobaksbonden, staten og rygerne selv. 

Tobaksbonden tjener en lille del af cigaretsalget, set med danske øjne. Når det er hårdt at dyrke tobak og lønnen er meget lav, kan man undre sig over, at der er mange, der gør det. I de fleste ulande indgår bonden en aftale med et tobaksfirma. Bonden får penge for tobakken på forskud, så han kan købe såsæd og gødning. Det lyder måske som en god ordning. Bonden får mulighed for at tjene penge ved at dyrke tobak på sin jord. I virkeligheden er det en form for slaveri. Når tobakken er givet til tobaksfirmaet, har bonden nemlig ingen penge – dem fik han jo på forskud. Hans eneste mulighed er derfor at fortsætte aftale og få en ny forskudsbetaling. Han må heller ikke sælge sin tobak til en højere pris et andet sted pga. aftalen. Og tobaksfirmaet betaler ikke bonden ret meget for tobakken. Så selvom bonden tjener lidt, er bonden afhængig af aftalen og får kun en meget lav løn. 

De helt store tabere er staten og rygerne. Dem, der ryger betaler hvert år rigtig mange penge for cigaretterne. Og de bliver ved med at købe dem, da de er afhængige. Rygerne betaler også med noget, der er langt mere værdifuldt end penge, nemlig deres helbred. Og det er staten, der betaler for behandling, operationer og tabt arbejdskraft.  

Hvem taber på cigaretterne?

Test din viden om penge og rygning!

Hvor meget ved du om, hvem der tjener og taber penge på cigaretsalg?

Quiz mand

1)Hvor stor en del af sundhedsudgifterne går til behandling af rygere?

Ikke rigtigt!

Personer, der ryger, udgør i alt en tredjedel af sundhedsudgifterne for danskere over 35 år. Grunden til, at det koster staten så mange penge, er fordi at de oftere bliver indlagt end personer, der ikke ryger.

Ikke rigtigt!

Personer, der ryger, udgør i alt en tredjedel af sundhedsudgifterne for danskere over 35 år. Grunden til, at det koster staten så mange penge, er fordi at de oftere bliver indlagt end personer, der ikke ryger.

Det er rigtigt!

Personer, der ryger, udgør i alt en tredjedel af sundhedsudgifterne for danskere over 35 år. Grunden til, at det koster staten så mange penge, er fordi at de oftere bliver indlagt end personer, der ikke ryger.

2)Dækker afgifterne fra cigaretter behandling af rygere?

Det er rigtigt

Ca. halvdelen af prisen på en pakke cigaretter er afgifter til staten. Men afgifterne dækker ikke nok. Afgifterne dækker ikke engang en fjerdel af det, som staten betaler for behandling af folk, der er blevet syge af deres rygning.

Det er forkert.

Ca. halvdelen af prisen på en pakke cigaretter er afgifter til staten. Men afgifterne dækker ikke nok. Afgifterne dækker ikke engang en fjerdel af det, som staten betaler for behandling af folk, der er blevet syge af deres rygning.

Ikke rigtigt!

Ca. halvdelen af prisen på en pakke cigaretter er afgifter til staten. Men afgifterne dækker ikke nok. Afgifterne dækker ikke engang en fjerdel af det, som staten betaler for behandling af folk, der er blevet syge af deres rygning.

3)Tjener tobaksbønderne mange penge på at dyrke tobak?

Rigtigt!

Tobaksbønderne tjener meget lidt på at dyrke tobak - og de er tit bundet af aftaler, som gør at de kommer til at stå i gæld til de store tobaksfirmaer. Derfor kan de ikke bare vælge at arbejde med noget andet.

Nej, det er forkert.

Tobaksbønderne tjener meget lidt på at dyrke tobak - og de er tit bundet af aftaler, som gør at de kommer til at stå i gæld til de store tobaksfirmaer. Derfor kan de ikke bare vælge at arbejde med noget andet.

Det er forkert!

Tobaksbønderne tjener meget lidt på at dyrke tobak - og de er tit bundet af aftaler, som gør at de kommer til at stå i gæld til de store tobaksfirmaer. Derfor kan de ikke bare vælge at arbejde med noget andet.

4)Hvad koster det at ryge 15 cigaretter om dagen i et år?

Det er over dobbelt så meget!

I Danmark koster en pakke med 20 cigaretter i gennemsnit 42,5 kr. Det bliver til mere end 11.000 kr. på et år! Hvad kunne man ellers bruge de penge på?

Ikke rigtigt!

I Danmark koster en pakke med 20 cigaretter i gennemsnit 42,5 kr. Det bliver til mere end 11.000 kr. på et år! Hvad kunne man ellers bruge de penge på?

Ja, det er rigtigt!

I Danmark koster en pakke med 20 cigaretter i gennemsnit 42,5 kr. Det bliver til mere end 11.000 kr. på et år! Hvad kunne man ellers bruge de penge på?

ud af 4 rigtige

Vil du prøve igen?

Score

ud af 4 rigtige

Vil du prøve igen?

Du er ikke langt fra at have styr på, hvem der taber og vinder penge, når der sælges cigaretter.

Score

ud af 4 rigtige

Du har godt styr på, hvem der taber og vinder penge, når der sælges cigaretter.

Score
BurgerClose
Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.