Økonomiske interesser

Det koster mange penge at fremstille cigaretter. Der er lang transport, mange forhandlingsled og tobakken skal igennem en omfattende bearbejdning. Og til sidst bliver det til færdige cigaretter. Dertil kommer, at der er en høj afgift på cigaretter. Alt dette medfører, at prisen på cigaretter er meget dyrere end prisen på tobaksplanter. 

Når du læser videre, finder du ud af, hvem der tjener penge på cigaretterne, og hvorfor det er så dyrt. 

Hvad koster det staten?

Rygning har både økonomiske og sygdomsmæssige omkostninger. Rygere koster staten enormt mange penge hvert år. Faktisk over 28 milliarder! Det er ligeså mange penge, som Storebæltsbroen kostede. Grunden til, at det koster staten så mange penge, er fordi rygere i højere grad bliver indlagt og behandlet end ikke-rygere. Rygere udgør i alt en tredjedel af sundhedsudgifterne for danskere over 35 år. Derudover koster rygere også staten penge som følge af mindre produktivitet på arbejdsmarkedet. Folk, der ryger dør generelt tidligere end ikke-rygere og må oftest gå på førtidspension. Hermed mister samfundet en masse arbejdsår. Og det koster også mange penge! 

Men hvad med afgifterne på tobak, som staten får? Udligner de det ikke? Svaret er nej. Tobaksafgifterne er statens fortjeneste på salget af cigaretter. De hjælper til at få dækket nogle af omkostningerne ved rygerne. Hver gang, der bliver købt en pakke cigaretter, går halvdelen til staten. Men det er langt fra nok. Afgifterne dækker ikke engang en fjerdedel af den behandling af patienter med sygdomme, der skyldes rygning. 

Hvem tjener på cigaretterne?

Den helt store vinder ved cigaretsalg er tobaksproducenterne. Producenterne tjener mange penge på rygerne. I Danmark er den største producent Skandinavisk Tobakskompagni. De tjener uden sammenligning flest penge på de cigaretter, der sælges i Danmark. Jo flere de får til at ryge, desto flere penge til dem. De tjener omkring 5 kr. for hver cigaret, der sælges. Det bliver til rigtig mange penge, når der hvert år sælges over 7 milliarder cigaretter. 

Derudover tjener producenterne også penge på moms og tobaksafgifter. Producenterne har pengene fra moms og afgifter stående i lidt over to måneder, før de betaler til staten. Det betyder, at de tjener på at have flere penge stående i renter. 

Butikker og kiosker tjener også noget på cigaretterne. Ikke kun på selve cigaretterne, men fordi kunderne ofte køber andre varer, når de først er i butikken. 

Hvem tjener på cigaretterne?

Hvem taber på cigaretterne?

Der er flere, der taber på cigaretterne – tobaksbonden, staten og rygerne selv. 

Tobaksbonden tjener en lille del af cigaretsalget, set med danske øjne. Når det er hårdt at dyrke tobak og lønnen er meget lav, kan man undre sig over, at der er mange, der gør det. I de fleste ulande indgår bonden en aftale med et tobaksfirma. Bonden får penge for tobakken på forskud, så han kan købe såsæd og gødning. Det lyder måske som en god ordning. Bonden får mulighed for at tjene penge ved at dyrke tobak på sin jord. I virkeligheden er det en form for slaveri. Når tobakken er givet til tobaksfirmaet, har bonden nemlig ingen penge – dem fik han jo på forskud. Hans eneste mulighed er derfor at fortsætte aftale og få en ny forskudsbetaling. Han må heller ikke sælge sin tobak til en højere pris et andet sted pga. aftalen. Og tobaksfirmaet betaler ikke bonden ret meget for tobakken. Så selvom bonden tjener lidt, er bonden afhængig af aftalen og får kun en meget lav løn. 

De helt store tabere er staten og rygerne. Dem, der ryger betaler hvert år rigtig mange penge for cigaretterne. Og de bliver ved med at købe dem, da de er afhængige. Rygerne betaler også med noget, der er langt mere værdifuldt end penge, nemlig deres helbred. Og det er staten, der betaler for behandling, operationer og tabt arbejdskraft.  

Hvem taber på cigaretterne?

Test din viden om penge og rygning!

Hvor meget ved du om, hvem der tjener og taber penge på cigaretsalg?

Quiz mand

1)Hvor stor en del af sundhedsudgifterne går til behandling af rygere?

Ikke rigtigt!

Personer, der ryger, udgør i alt en tredjedel af sundhedsudgifterne for danskere over 35 år. Grunden til, at det koster staten så mange penge, er fordi at de oftere bliver indlagt end personer, der ikke ryger.

Ikke rigtigt!

Personer, der ryger, udgør i alt en tredjedel af sundhedsudgifterne for danskere over 35 år. Grunden til, at det koster staten så mange penge, er fordi at de oftere bliver indlagt end personer, der ikke ryger.

Det er rigtigt!

Personer, der ryger, udgør i alt en tredjedel af sundhedsudgifterne for danskere over 35 år. Grunden til, at det koster staten så mange penge, er fordi at de oftere bliver indlagt end personer, der ikke ryger.

2)Dækker afgifterne fra cigaretter behandling af rygere?

Det er rigtigt

Ca. halvdelen af prisen på en pakke cigaretter er afgifter til staten. Men afgifterne dækker ikke nok. Afgifterne dækker ikke engang en fjerdel af det, som staten betaler for behandling af folk, der er blevet syge af deres rygning.

Det er forkert.

Ca. halvdelen af prisen på en pakke cigaretter er afgifter til staten. Men afgifterne dækker ikke nok. Afgifterne dækker ikke engang en fjerdel af det, som staten betaler for behandling af folk, der er blevet syge af deres rygning.

Ikke rigtigt!

Ca. halvdelen af prisen på en pakke cigaretter er afgifter til staten. Men afgifterne dækker ikke nok. Afgifterne dækker ikke engang en fjerdel af det, som staten betaler for behandling af folk, der er blevet syge af deres rygning.

3)Hvor meget tjener tobaksproducenterne for hver cigaret der bliver solgt?

Forkert svar.

Tobaksproducenterne tjener omkring 5 kr. for hver cigaret, der sælges. . 

Rigtigt svaret!

Tobaksproducenterne tjener omkring 5 kr. for hver cigaret, der sælges.

Ikke rigtigt.

Tobaksproducenterne tjener omkring 5 kr. for hver cigaret, der sælges.

4)Tjener tobaksbønderne mange penge på at dyrke tobak?

Rigtigt!

Tobaksbønderne tjener meget lidt på at dyrke tobak - og de er tit bundet af aftaler, som gør at de kommer til at stå i gæld til de store tobaksfirmaer. Derfor kan de ikke bare vælge at arbejde med noget andet.

Nej, det er forkert.

Tobaksbønderne tjener meget lidt på at dyrke tobak - og de er tit bundet af aftaler, som gør at de kommer til at stå i gæld til de store tobaksfirmaer. Derfor kan de ikke bare vælge at arbejde med noget andet.

Det er forkert!

Tobaksbønderne tjener meget lidt på at dyrke tobak - og de er tit bundet af aftaler, som gør at de kommer til at stå i gæld til de store tobaksfirmaer. Derfor kan de ikke bare vælge at arbejde med noget andet.

5)Hvad koster det at ryge 15 cigaretter om dagen i et år?

Det er over dobbelt så meget!

I Danmark koster en pakke med 20 cigaretter i gennemsnit 42,5 kr. Det bliver til mere end 11.000 kr. på et år! Hvad kunne man ellers bruge de penge på?

Ikke rigtigt!

I Danmark koster en pakke med 20 cigaretter i gennemsnit 42,5 kr. Det bliver til mere end 11.000 kr. på et år! Hvad kunne man ellers bruge de penge på?

Ja, det er rigtigt!

I Danmark koster en pakke med 20 cigaretter i gennemsnit 42,5 kr. Det bliver til mere end 11.000 kr. på et år! Hvad kunne man ellers bruge de penge på?

ud af 5 rigtige

Vil du prøve igen?

Score

ud af 5 rigtige

Vil du prøve igen?

Du er ikke langt fra at have styr på, hvem der taber og vinder penge, når der sælges cigaretter.

Score

ud af 5 rigtige

Du har godt styr på, hvem der taber og vinder penge, når der sælges cigaretter.

Score
Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.