Tobakindustriens metoder

Hver dag bliver vi udsat for reklamer for alle mulige produkter. Producenterne vil have os til at købe deres produkter, så de kan tjene penge. Telefoner, madvarer, tøj osv. De firmaer, der laver cigaretter, vil også gerne sælge deres varer. Mange steder er det dog blevet forbudt at reklamere for tobak. I Danmark blev det forbudt i 2002. 

Industrien har stadig et stort budget til markedsføring. I dag benytter de bare andre metoder til at få deres produkter vist end direkte reklame.

Tobakindustriens metoder
Tobakindustriens metoder

De har fx særlige rygeboder på festivaler og mange karakterer i film og TV serier ryger. Se filmen her, og bliv klogere på, hvordan dem, der producerer cigaretter og e-cigaretter prøver på at få os til at bruge deres produkter.

Hvad synes du om de forskellige metoder?

Lobbyisme

Lobbyisme er en måde at påvirke politikere på. Tobaksindustrien har mange lobbyister ansat. Men også NGO’er, foreninger og andre virksomheder prøver at få politikerne til at arbejde for deres sag. De bruger forskellige metoder. Det kunne for eksempel være relevante analyser, skrive læserbreve eller holde møder med politikere.

Det er dog sådan, at tobaksindustrien har mange flere penge end de aktører, der arbejder imod tobak. Der er derfor meget ulige muligheder for at påvirke politikerne. 

Tobaksfirmaer i Indonesien

I Indonesien betaler tobaksproducenterne ofte for, at musikere kommer og giver koncert. Det betyder blandt andet, at tobaksproducenterne stadig kan reklamere for cigaretter og rygning ved deres koncerter. Men der bliver også givet penge til andre ting. Tobaksfirmaet Sampoerna giver penge til en fond, der bygger skoler, uddanner lærere og deler nødhjælp ud. Det lyder som gode tiltag, men de betyder at tobaksindustrien stadig kan reklamere for deres cigaretter og rygning generelt.

Hvad tænker du om tobaksindustriens metoder?

BurgerClose
Dette site benytter funktionalitet, som ældre versioner af Internet Explorer ikke understøtter. Du bør derfor skifte eller opgradere din browser.